• Post category:MotoBike

Moto Bike uručen E-Trustmark sertifikat za dostizanje visokih standarda u elektronskoj trgovini

Moto Bike uručen E-Trustmark sertifikat za dostizanje visokih standarda u elektronskoj trgovini

Oznaku poverenja u elektronskoj trgovini (E-Trustmark) dobilo je 36 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Srbiji medju kojima je i Moto Bike.

U utorak, 14. juna E-Sertifikati su dodeljeni u okviru aktvnosti projekta Razvoj elektronskog poslovanja koji finansira EU iz pretpristupnih IPA fondova.

Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvom privrede Republike Srbije, a dodela oznake poverenja predstavlja inicijativu za uvodjenje E-Trustmark principa i praksi u poslovnu zajednicu Srbije.

Sertifkate su u hotelu Metropol uručili Oskar Benedikt, zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji, i Vesna Kovač, državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Obraćajući se prisutnima, Vesna Kovač je istakla da je osnovna prepreka elektronske trgovine u Srbiji strah potrošača prema trgovini preko interneta. „Uvek strahujemo od toga da će neko uzeti naše lične podatke, da će doći do brojeva naših kreditnih kartica. Nemamo poverenje u elektronsku trgovinu.“

Takodje, dodala je da je kod malih i srednjih preduzeća prisutna neinformisanost, nespremnost na edukaciju, te da nema inicijative za otvaranje novih kanala marketinga.

Svrha E-Trustmark oznake je unapredjenje kvaliteta domaćih internet prodavnica i uspostavljanje poverenja izmedju internet trgovaca/pružalaca usluga i potrošača koji koriste elektronsku trgovinu. Uspostavljanje poverenja izmedju trgovaca i potrošača stimulisaće elektronsku trgovinu kako na nacionalnom, tako i na medjunarodnom tržištu i imaće pozitivan uticaj na privredu Srbije.

Preduzeća i preduzetnici kojima je dodeljena ova oznaka poverenja dokazali su da: pružaju jasne informacije o svojoj kompaniji, posluju u skladu sa zakonom, pružaju jasne, tačne i detaljne informacije o svojim proizvodima/uslugama i procesu kupovine, informišu potrošače o njihovim pravima koja se odnose na reklamaciju i odustanak od ugovora o kupovini.

Lešek Jakubovski, vodja projekta, istakao je da su preduzeća koja su dobila oznaku poverenja u e-trgovini u Srbiji ispunila visoke standarde u pogledu transparentnosti podataka o svom radu, poštovanja zakona, davanja informacija potrošačima o proizvodima i uslugama, kao i poštovanja njihovog prava za vraćanje robe i postupanje po žalbama. On je naglasio da je cilj projekta da se u Srbiji dostignu isti standardi u elektronskoj trgovini koji se primenjuju u EU, a prvi korak ka tome je da neko udruženje ili drugo telo u Srbiji preuzme izdavanje sertifikata poverenja koji nose ime E-Trustmark. To telo bi nakon preuzimanja ove uloge počelo da saradjuje sa evropskim udruženjima i u okviru EU ovlašćuje organizacije zemalja članica za izdavanje ovog sertifikata.

Projekat Razvoj elektronskog poslovanja koji finansira Evropska unija nastoji da pomogne Republici Srbiji da poveća konkurentnost svoje privrede jačanjem privatnog sektora, uz poseban naglasak na mala i srednja preduzeća.

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici dobijaju direktnu podršku za učešće u elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju kao inovativnim sredstvima koja će njihovim proizvodima i uslugama olakšati pristup medjunarodnom tržištu i smanjiti troškove. Projekat takodje podstiče učešće potrošača u cilju što boljeg prihvatanja elektronske trgovine medju gradjanima Republike Srbije.

Konačno, projekat pruža podršku u interakciji izmedju državne uprave i poslovnog sektora, sa ciljem da se olakša razvoj novih tehnologija koje će omogućiti veću fleksibilnost državne uprave i pružanje boljih usluga kako domaćim, tako i medjunarodnim preduzećima.

Korisnici projekta i glavni partneri su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo privrede Republike Srbije.

Jedan od ciljeva projekta Razvoj elektronskog poslovanja je unapredjenje kvaliteta domaćih internet prodavnica. Stoga je projekat pružio mentorsku podršku malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima posvećenim dostizanju visokih standarda u elektronskoj trgovini za dobijanje oznake poverenja (E-Trustmark).

Oznaka poverenja u elektronskoj trgovini (E-trustmark) koju dodeljuje projekat Razvoj elektronskog poslovanja u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvom privrede Republike Srbije predstavlja inicijativu za uvodjenje E-Trustmark principa i praksi u poslovnu zajednicu Republike Srbije.

Svrha ove oznake je uspostavljanje poverenja izmedju internet trgovaca/pružalaca usluga i potrošača koji koriste elektronsku trgovinu. Uspostavljanje poverenja izmedju trgovaca i potrošača stimulisaće elektronsku trgovinu kako na nacionalnom, tako i na medjunarodnom tržištu i imaće pozitivan uticaj na privredu Republike Srbije.

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji su stekli pravo da na svom vebsajtu prikažu oznaku poverenja projekta Razvoj elektronskog poslovanja (e-Business Development Project e-Trustmark) prethodno su prošla pažljivu procenu i dokazala da ispunjavaju kriterijume definisane u okviru projekta Razvoj elektronskog poslovanja.

Preduzeća i preduzetnici kojima je dodeljena ova oznaka poverenja dokazali su da: pružaju jasne informacije o svojoj kompaniji, posluju u skladu sa zakonom, pružaju jasne, tačne i detaljne informacije o svojim proizvodima/uslugama i procesu kupovine; informišu potrošače o njihovim pravima koja se odnose na reklamaciju i odustanak od ugovora o kupovini.

Oznaka poverenja u elektronskoj trgovini koju dodeljuje projekat Razvoj elektronskog poslovanja važiće od juna 2016. godine do novembra 2017. godine.