Kako pravilno naštelovati paljenje na Tomos mopedima i motociklima

Svaki Tomos ima dve stvari koje moraju da budu lepo podešene kako bi agregat radio pravilno. Jedna stvar je karburator, a druga stvar je pravilno podešeno paljenje. Karburator manje – više većina vlasnika ume da podesi da agregat radi optimalno, ali kada se radi o paljenju sa platinama, situacija je nešto drugačija.

U današnjem tekstu detaljno ćemo vam objasniti kako se najpravilnije podešava paljenje sa platinama. Isti princip primenjuje se na svim paljenjima na platinama.

Kako znati da paljenje nije pravilno podešeno?
Za početak, kako posumnjati da je paljenju potrebno podešavanje? Jedan od čestih simptoma je prekidanje u radu agregata. Za ovo prekidanje može da bude odgovorna i svećica, stoga prvo proverite da li je svećica u redu. Ukoliko je svećica u redu, još jedan problem može da bude bobina. Ali i da biste bili sigurni da je zaista paljenje u pitanju, najbolje je da proverite da li je pravilno podešeno.

Potreban alat
Pre nego što nastavimo sa objašnjavanjem, spomenućemo da smo mi u ovom vodiču za podešavanje paljenja koristili komparater sat za pravilno odredjivanje udaljenosti klipa od GMT (gornje mrtve tačke) i merne listiće (špijune) za odredjivanje zazora na platinama. Postoje i drugi načini odredjivanja, ali je ovo jedan od najpouzdanijih.

Osim komparatera i špijuna, biće vam potrebna i dva ravna odvijača (jedan manji i jedan veći), zatim vilasti ili okasti ključ 10 – 11 mm i 17 – 18 mm.

Pristup paljenju

Kako biste pristupili paljenju, potrebno je skinuti odredjene komponente sa agregata. Za početak, potrebno je popustiti levi nogostup, kako biste mogli da skinete deklu do paljenja. Za popuštanje nogostupa, potreban vam je vilasti ili okasti ključ 17 mm.

Zatim sa ključem 10 mm popustite vijak poluge menjača i skinite polugu.

Posle skidanja poluge menjača, takodje sa ključem 10 – 11 popuste maticu koja drži osigurač kurble i skinite kurblu.

Posle skidanja kurble, prelazimo na skidanje poklopca glave cilindra. Deklu od paljenja je često teško skinuti pre popuštanja poklopca glave. Za ovaj postupak vam je takodje potreban ključ 10-11 mm. Pre skidanja poklopca, uklonite kabel za svećicu sa svećice.

Napomena: kod nekih Tomos modela mopeda ili motocikala (poput T15) ne postoji ventilator kao ni poklopac glave agregata, te ove postupke nećete morati da radite.

Posle skidanja poklopca, obratite pažnju na to da li su rebra glave i cilindra prljava i zapušena nečistoćama. Rebra često znaju da pokupe finu prašinu ili travu koja zapuši rebra i na taj način sprečava da vazduh cirkuliše. Ukoliko su zaprljana, očistite ih kako bi vazduh mogao nesmetano da kruži i kako ne bi došlo do pregrevanja agregata.

Posle skidanja poklopca, možemo preći na skidanje dekle paljenja. Dekla se drži pomoću dva vijka za čije odvrtanje nam je potreban ravan odvijač.

Posle skidanja dekle, stižemo do ventilatora čiji je zadatak da gura vazduh preko cilindra i glave hladeći ih. Ventilator se drži na 4 vijka, za koje nam je potreban nešto manji odvijač u odnosu na onaj koji smo koristili za skidanje dekle.

Kada pristupite ventilatoru pogledajte da li su sva pera cela. Ukoliko je nekoliko pera ventilatora polomljeno, najbolje bi bilo da ventilator zamenite novim jer oštećen ventilator nije u stanju da pruži adekvatno hladjenje.

Iza ventilatora se nalazi zaštitni lim koji služi i kao usmerivač vazduha. Posle skidanja ventilatora i zaštitnog lima, dolazimo do paljenja.

Zatim je potrebno da skinemo svećicu pomoću ključa za skidanje svećice.

Zatim na mesto svećice uvrćemo komparater sat. Kad uvrnemo komparater, rukom okrećemo magnet dok ne odredimo GMT klipa. Kada odredimo GMT, pogledom pratimo kazaljku na komparateru i rukom okrećemo magnet paljenja ka nazad za 1,5 mm gledajući kazaljku na komparateru.

Svakako, treba za svaki model motocikla ili mopeda proveriti na kolikoj udaljenosti od GMT, treba da iznosi zazor na platinskom dugmetu. Uvek paljenje podešavajte prema specifikacijama koje je fabrika odredila.

Kada smo lepo izmerili vrednost, uzimamo merni listić debljine 0,40 mm i pokušamo da stavimo izmedju platinskog dugmeta. Listić ne sme da ulazi ni lako, ali ni teško. Pravilno podešeno platinsko dugme za APN4, APN6 iznosi 0,35 – 0,45 mm. Ukoliko je zazor platina izmedju ove dve vrednosti, znači da je paljenje dobro podešeno.

Ukoliko ipak to nije slučaj, paljenje se mora podesiti. Podešavanje paljenja radi se tako što odvijače blago popustite 3 vijka koja drže ploču paljenja. Zatim blagim pomeranjem ploče ka napred ili nazad pomerate položaj platinskog dugmeta dok ne dobijete propisanu vrednost. Kada dobijete željenu vrednost, obavezno dotegnite sva 3 vijka!

Može se dogoditi da je ploča dostigla graničnike i da ne možete da je pomerite u smeru koji želite. U tom slučaju popustite i pomerite platinsko dugme.

Kada je zazor podešen, možete obrnutim redosledom montirati sve delove na svoje mesto.

Pre vraćanja delova, predlažemo da očistite sve delove, kao i predeo oko prednjeg lančanika. Oko ovih delova karakteristično je nakupljanje prašine i ulja koje dolazi od lanca.

Kada ste već pristupili paljenju, možete proveriti i da li su ležajevi na radilici u dobro stanju. To ćete proveriti tako što jednom rukom uhvatite magnet i pokušate da ga pomerate gore – dole. Ukoliko osetite prazan hod i pomeranje, to znači da se u ležajevima pojavio „luft“ i da su ležajevi dotrajali te ih je potrebno što pre zameniti.

Posle vraćanja svih delova na svoje mesto, pokrenite vaš motor i uživajte u vožnji.